Inspraak windverkenning bij gemeenteraad

Binnenkort staat het onderwerp Windverkenning Deventer op de agenda van de gemeenteraad. Bewoners en andere belanghebbenden zijn op 2 en 9 juni welkom om hun visie op dit onderwerp met de raad te delen.

Op de woensdagen 2 en 9 juni staat het onderwerp Windverkenning Deventer op de agenda van de gemeenteraad. Het gaat om bijeenkomsten waarin raadsleden zich een beeldvormen over het onderwerp. Bewoners en andere belanghebbenden uit (buurtgemeenten van) Deventer zijn van harte welkom om hun standpunt of ideeën over dit onderwerp met de raad te delen.

Inspreken

U kunt op twee verschillende manieren inspreken over dit onderwerp, namelijk:

  • Digitaal. U ontvangt een link waarmee u op woensdagsavond 2 juni kunt inspreken;
  • Fysiek. U wordt op woensdagavond 9 juni op het stadhuis ontvangen.

De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Aanmelden

Wilt u inspreken? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 32 32. Bij u aanmelding dient u aan te geven op welke manier u wilt inspreken en namens wie u spreekt. Is dit op bijvoorbeeld als bewoners van Deventer op persoonlijke titel of spreekt u namens een bedrijf of instelling? Ook vragen wij u om contactgegevens. In verband met coronamaatregelen ontvangt de griffie uw aanmelding graag vóór vrijdag 28 mei.

Uitgesteld

Het onderwerp windverkenning Deventer zou al eerder dit jaar worden behandeld, maar werd toen uitgesteld vanwege de avondklok. Insprekers die zich voor die ronde hadden aangemeld, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. De raadsgriffie neemt persoonlijk contact met hen op.

Vervolg proces

De raad geeft het College van Burgemeester en Wethouders op woensdag 16 juni wensen en bedenkingen mee over de Windverkenning Deventer en het voorgenomen besluit om de zoekgebieden 3 en 13 uit de Windverkenning Deventer aan te wijzen als focusgebieden. Het College legt voor de zomer een definitief voorstel aan de raad voor. Hierover zal de raad na de zomer een definitief besluit nemen.