Werkbezoek Slim warmtenet Zandweerd

Raadsleden bezochten dinsdag de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Zandweerd.

Wat is Slim Warmtenet Zandweerd? 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Zandweerd voert gezuiverd afvalwater nu af naar de IJssel. De restwarmte kan goed gebruikt worden als duurzame energiebron voor de verwarming van huizen in Zandweerd. Het Slim Warmtenet Zandweerd (SWZ) is een gemeenschappelijke warmtevoorziening voor bestaande huizen in de wijk en de nieuwbouw in De Tuinen van Zandweerd. Het bestaat uit een warmtebron (restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Drents Overijsselse Delta), een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water (naar de huizen) en koud water (terug naar de zuiveringsinstallatie) stroomt en een warmtewisselaar die warmte afgeeft in de woning.

Fasering

Slim Warmtenet Zandweerd is volop in uitvoering. In de Tuinen van Zandweerd is een deel van het warmtenet aangelegd en de voorbereiding voor de aansluitingen in de bestaande wijk zijn in volle gang. Belangrijke punten zijn daarbij:

  1. de selectie van de juiste warmteleverancier;
  2. de manier waarop, zonder veel overlast, het SWZ in de wijk Zandweerd wordt ingepast en hoe de afstemming met de buurt plaatsvindt

Dit vraag om een juiste fase-indeling van het warmtenet.

Gemeenteraad en SWZ

De gemeenteraad moet straks keuzes maken over de fase indeling. In voorbereiding daarop brachten raadsleden een werkbezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie en liepen vanaf daar naar het beoogde innamepunt voor restwarmte. 

 

Meer informatie over het Slim warmtenet Zandweerd vindt u op Slim Warmtenet Zandweerd | Gemeente Deventer (deventerstroomt.nl)