Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Inspraak begroting 2023

Woensdag 2 november kunt u uw visie op de begroting 2023 met de gemeenteraad delen.

De (concept) begroting is gepubliceerd.

Inspraak begroting 2 november 

U kunt uw visie op de begroting op woensdag 2 november met de gemeenteraad delen door inspraak.

De gemeenteraad wil graag horen wat u vindt van de voorstellen waarover hij besluit. Daarom kunt u als inwoner van Deventer en als belanghebbende uw mening geven op de vergaderingen van de gemeenteraad op woensdagavond. Dat heet inspreken. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De voorzitter geeft u het woord. Wilt u inspreken?  Meld u dan aan bij de raadsgriffie via e-mail griffie@deventer.nl of telefoonnummer (0570) - 69 32 32

Behandeling begroting 9 november 

De gemeenteraad behandelt de begroting op woensdag 9 november vanaf 14.00 uur. De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn vrij toegankelijk voor publiek. Ook kunt u de bijeenkomsten vanuit huis volgen via livestream of later nakijken. De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u in het RaadsInformatieSysteem.