Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Interpellatiedebat 23 november

Op verzoek van alle fracties van de gemeenteraad vindt op woensdag 23 november een interpellatiedebat plaats in een extra raadsvergadering.

In een interpellatiedebat, dat kan worden gehouden over ieder onderwerp na aanvraag en zolang de meerderheid van de raad daarmee instemt, stelt de raad vragen aan het college. De vragen van de raad richten zich op de ontwikkeling en totstandkoming van de plannen rond De Nieuwe Keizer (DNK) en het Burgerweeshuis (BWH). 

Op donderdag 10 november heeft de raad een drietal voorstellen van het college ontvangen over deze plannen. Voor de raadsleden leverde het moment van ontvangst van deze voorstellen, een dag na de begrotingsbehandeling, vragen op.

In het debat staan twee vragen van de verzoekers van het interpellatiedebat aan het college centraal

  1. Bij het opstellen van de begroting 2023 (aangeboden aan de raad in oktober) is uitgegaan van een bedrag voor de gezamenlijke verkenningsfase voor DNK/BWH (2,5 miljoen, inmiddels bij amendement gewijzigd vastgesteld). Ook is in de begroting de exploitatie van DNK/BWH aan elkaar gekoppeld (300 K). Over welke informatie beschikte het college ten tijde van het opstellen van de (concept)begroting en kan het college inzicht geven op welke onderzoeken, feiten en omstandigheden de informatie in de begroting was gebaseerd? 
  2. Kan het college inzicht geven in de beweegredenen om pas daags na de begroting aan de raad informatie te verschaffen over de drie raadsvoorstellen en niet eerder de raad te informeren? Welke specifieke cruciale informatie ontbrak om de voorstellen niet eerder in een collegevergadering (eerder dan 8/11) te bespreken en de raad pas op 10/11 te informeren?   

Voor het debat op 23 november geldt geen spreekrecht. De onderwerpen worden namelijk op een later moment inhoudelijk in de raad besproken. Dan is er ook ruimte voor belanghebbende en geïnteresseerden om hun visie met de raad te delen.

Het debat is openbaar en te volgen via onze livestream: Live Gemeente Deventer (raadsinformatie.nl)