Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Besteedt de gemeente haar geld goed?

De Rekenkamer van Deventer onderzoekt of het geld van de gemeente zinvol en zorgvuldig is besteed. Ook onderzoekt de rekenkamer de efficiƫntie en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Heeft u een onderwerp in gedachten dat door de rekenkamer kan worden onderzocht? Geef het ons door.

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer te hebben.  In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig en zorgvuldig is besteed. De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt.

De Rekenkamer Deventer

De Rekenkamer Deventer doet 2 tot 3 onderzoeken per jaar. Eerdere onderzoeken gingen bijvoorbeeld over onderwijshuisvesting, zorgfraude en digitale toegankelijkheid. Meer informatie over de werkwijze, samenstelling en eerder uitgevoerde onderzoeken vindt u onder het tabblad “Rekenkamer” op www.deventer.nl/gemeenteraad.

Geef een onderzoeksonderwerp door.

Heeft u een onderwerp in gedachten dat door de rekenkamer kan worden onderzocht? Geef het ons door. Een onderwerp voldoet aan één of enkele van de volgende voorwaarden:

  • Het is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk beleid.
  • Het is van groot belang voor de samenleving in Deventer.
  • Er is veel geld mee gemoeid.
  • Er zijn risico's mee gemoeid. 
  • Het is van belang dat juist de rekenkamer het onderzoek uitvoert. Bijvoorbeeld vanwege gewenste onafhankelijkheid, verwacht leereffect en/of signaalwerking.

Contact

Voor meer informatie of het voorleggen van een idee kunt u contact opnemen met Luc Gerritsen, ambtelijk secretaris van de Rekenkamer via telefoonnummer 0570-69 32 32 of e-mailadres griffie@deventer.nl