Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Bespreking huisvesting Burgerweeshuis

Op woensdag 11 januari 2023 spreken de raadsleden aan een raadstafel over de huisvesting van het Burgerweeshuis. Het is mogelijk om in te spreken en zo uw visie met de raadsleden te delen.

Op 10 november 2022 heeft de raad ter afronding van de eerste stap in de verkenningsfase (Definitie) voor de huisvesting van het Burgerweeshuis een raadsvoorstel ontvangen. Het College van Burgemeester en Wethouders stelt daarin voor om een alternatief te verkennen waarin beide podiumfuncties van Burgerweeshuis én De Nieuwe Keizer op één plek, in één gebouw worden gesitueerd. Op 11 januari wordt het voorstel besproken.


Raadstafel

Agendapunten voor de raadsvergadering worden voorbereid aan een raadstafel. Aan de raadstafels vindt beeldvorming en oordeelsvorming plaats. Raadsleden verkennen het onderwerp, krijgen een presentatie en gaan in gesprek.


Inspreken

Het is mogelijk om in te spreken bij dit onderwerp en zo uw visie met de raadsleden te delen. Wanneer u zich hiervoor aanmeldt, krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd. Voor meer informatie over inspreken of aanmelden voor inspreken kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via telefoonnummer 0570 69 3232 of e-mailadres griffie@deventer.nl


Volgen

De bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent welkom op het stadhuis om de raadstafel over de huisvesting van het Burgerweeshuis bij te wonen. Ook kunt u deze vanuit huis volgen via onze livestream of op een later moment terugkijken.