Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Informateur adviseert coalitie Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA

Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA zouden samen een coalitie moeten vormen in Deventer. Dat adviseert informateur Joke Mengerink-Hogevonder.

Donderdagavond 7 april presenteerde zij haar eindverslag aan de gemeenteraad. Zij adviseert om te werken met vijf wethouders, waarvan Gemeentebelang er twee levert. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd Joke Mengerink-Hogevonder door de fractie Gemeentebelang als informateur gevraagd. In een extra raadsvergadering presenteerde informateur Mengerink haar eindverslag aan de gemeenteraad.

De beoogde coalitiepartijen hebben samen 21 van de 39 raadszetels. Daarmee heeft de coalitie een meerderheid en wordt tegelijk een balans tussen de coalitie en oppositie behouden. Deze samenstelling lijkt sterk op de huidige coalitie, zonder GroenLinks.

Alle fracties in de gemeenteraad hebben in de informatiegesprekken stilgestaan bij de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zoeken naar vormen om de verbinding met de Deventer samenleving te vergroten. Andere thema’s die in de gesprekken naar voren kwamen zijn belangrijke opgaven als de woningbouw, klimaat/energie en burgerparticipatie. 

Het eindverslag van de informateur is na te lezen via https://deventer.raadsinformatie.nl. Ook de presentatie kan [hier] worden teruggekeken.