Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Nieuwe raad bezoekt maatschappelijke organisaties

Twee dagen na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, bezochten de raadsleden meerdere maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, duurzaamheid, cultuur en economie.

Speciaal voor de gelegenheid ging het Zelfregiecentrum Deventer voor een paar uurtjes op de zaterdag open. Nieuwe raadsleden kregen er een hartelijk welkom van medewerkers en bezoekers en werden bijgepraat over de innovatieve manier waarop hier invulling wordt gegeven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Ook op andere plekken binnen Deventer stonden de deuren wijd open en kregen de raadsleden een rondleiding.  Om zicht te krijgen op de werking van duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk, bezochten de raadsleden een monumentaal pand. Andere rondleidingen waren in het Sluiskwartier, het archeologisch depot, in het Penninckshuis, de 24-uursopvang en crisisopvang (van IrisZorg) en de medische zorgunit en de dagopvang (van Tactus).