Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Inspreken Senzora terrein op 22 juni

Omwonenden van het Senzora terrein in de Raambuurt en andere belanghebbenden kunnen op woensdagavond 22 juni hun visie met de gemeenteraad delen.

De gemeenteraad wordt gevraagd om het masterplan Senzora vast te stellen. In het plan wordt de ontwikkeling van een stedelijk gebied op het voormalige terrein van Senzora voorgesteld met ongeveer 120 – 130 woningen, bestaande uit appartementen en stadswoningen.

Beeldvormende raadstafel

Op woensdagavond 22 juni is de beeldvormende behandeling van het masterplan in de gemeenteraad. Omwonenden van het voormalige terrein van Senzora en anderen belanghebbenden kunnen die avond hun kijk op het plan met de raadsleden delen.   

Aandachtspunten omwonenden

De ontwikkelaars hebben omwonenden, stakeholders en adviesraden al in een eerder stadium betrokken. Aandachtspunten die omwonenden hebben ingebracht zijn onder andere (bezoekers)parkeren en verkeer in de Sluisstraat, de hoogte van twee appartementencomplexen en bezonning en privacy, de functie die het Senzorapand straks krijgt en betrokkenheid bij het vervolg.

Inspreken

Wilt u inspreken? Dan kunt u zich melden bij de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 32 32. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Volgen

U kunt de behandeling van het masterplan, net als alle andere bijeenkomsten van de gemeenteraad, live volgen of nakijken via https://deventer.raadsinformatie.nl

Vervolg

Als de raad het masterplan vaststelt, wordt het met uitgewerkt tot bouwplan en inrichtingsplan openbare ruimte. Ook wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan dat aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.