Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Zomerreces

De raad heeft zomerreces van 14 juli t/m 30 augustus. De eerstvolgende bijeenkomst van de raad vindt plaats op woensdag 7 september 2022.

De volledige agenda van de raad vindt u in het RaadsInformatieSysteem.