Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Terugblik Ideeënmarkt 2024

Op woensdagavond 3 april 2024 organiseerde de gemeenteraad van Deventer voor de vijfde keer de Ideeënmarkt.

Tijdens de Ideeënmarkt, die plaats vond in de Deventer Bibliotheek, konden Deventernaren hun idee voor Deventer aan de gemeenteraad presenteren. Na een centrale opening door burgemeester Ron König, liepen de raadsleden langs de marktkramen om in gesprek te gaan met de standhouders.

De ideeën die werden gepresenteerd:

 • Een weggeefwinkel voor (aanstaande) moeders,
 • Muziek voor 55plussers,
 • House of Joy,
 • Een boekwinkel in het hart van de stad waar inwoners geïnspireerd raken om Deventenaren die het nodig hebben te helpen,
 • Uitbreiding voor de Clothing Loop,
 • Een ontmoetingsplek voor (dreigende) thuiszitters (Onder de pannen),
 • De nieuwe basisschool Terrawijs,
 • De nieuwe middelbare school De Uiterwaarden,
 • De locatie van de Deventer Kanovereniging om toveren tot Outdoor Sportpark Deventer,
 • Een plek in Diepenveen om te ontmoeten, te bewegen en te beleven in het groen,
 • Een ontmoetingsplek gecombineerd met een weggeefwinkel,
 • De ruimte bij sportparken gebruiken om Deventer groener te maken.
 • World of Orange Deventer.

Tijdens de markt hebben alle iniatiefnemers één of meerdere raadsleden gevonden die zich graag verbinden aan het verder brengen van het initiatief. Dit kan zijn door hen met andere partijen in contact te brengen of door een vervolg gesprek te plannen om rustig verder te praten. Of door samen een tekst op te stellen voor een motie, die het raadslid indient tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 10 juli.