Raadsonderzoek

De gemeenteraad heeft een raadsonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het project De Viking. Het is in het belang van de samenleving om helder te krijgen hoe dit project tot nu toe is gelopen en hoe met gemeenschapsgelden is omgegaan.
Thumbnail

Eindrapport

Na een onderzoeksperiode van ruim vijf maanden heeft de onderzoekscommissie "De Viking" op donderdag 26 april 2018 haar onderzoekrapport gepresenteerd. In het eindrapport "Van wankele basis naar een stevig fundament" geeft de commissie haar oordeel over onderwerpen als projectbeheersing, rollen en verantwoordelijk-heden en sturing en controle van de gemeente Deventer bij een project dat op afstand is geplaatst.

Inrichting onderzoek

Hiervoor heeft de onderzoekscommissie het project Viking gereconstrueerd aan de hand van een dossieranalyse, gesprekken met alle sleutelfiguren en openbare verhoren. Met de openbare verhoren in februari 2018 heeft de onderzoekscommissie reeds een deel van haar verhaal publiek gedeeld. Op 26 april is het rapport gepresenteerd aan de raad en samen met de nota van zienswijzen aangeboden aan burgemeester Andries Heidema. De gemeenteraad zal in mei 2018 besluiten wat wordt gedaan met de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekscommissie.

Openbare verhoren

Voor de verhoren werden de volgende mensen opgeroepen:

Maandag 5 februari:  11. 00 uur de heer Waltman (videoverslag), 13.30 uur de heer Van Coeverden (videoverslag), 15.30 uur de heer Ahne (videoverslag)

Dinsdag 6 februari: 13.30 uur de heer Galesloot (videoverslag), 15.30 uur mevrouw Grijsen (videoverslag)

Woensdag 7 februari: 11.00 uur de heer Kossen (videoverslag), 13.30 uur de heer De Groote (videoverslag), 15.30 uur de heer Hartogh Heys (videoverslag)

Vrijdag 23 februari: 11.00 uur de heer Beumer (videoverslag), 13.30 uur de heer Bakhuizen (videoverslag)

Onderzoekscommissie

Het onderzoek werd uitgevoerd door een onderzoekscommissie bestaande uit de raadsleden Tjeerd van der Meulen (voorzitter), Arie de Niet (plaatsvervangend voorzitter), Marcel Elferink, Henk Groothuis en Bas Noor. Vanaf april 2018 werd ook net verkozen raadslid Wouter Holtslag lid van de commissie. Bureau Necker van Naem werd ingeschakeld voor het feitenonderzoek, de voorbereiding en ondersteuning van de commissie bij de interpretatie en analyse van de feiten. De griffie voerde het secretariaat van de commissie.