Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Bedrijvenpark A1 (2019)

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzoek gedaan naar het A1 Bedrijvenpark. Het onderzoeksrapport is tweeledig, namelijk de raad inzicht te geven in de haalbaarheid van de ambities van het A1 Bedrijvenpark en daarnaast de raad inzicht te geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijke (acquisitie-) beleid van het A1 bedrijvenpark. Woensdag 6 november werd het onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad.

Conclusies

Eén van de conclusies die de RKC trekt is dat de aanpak van de acquisitie als professioneel kan worden gekwalificeerd, zowel digitaal als fysiek en in termen van activiteiten. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat de aanpak in Deventer niet onder deed voor die in een aantal referentiegemeenten.
Wat betreft de ambities van het A1 bedrijvenpark, concludeert de RKC dat de oorspronkelijke ambities, met uitzondering van het duurzaam bedrijventerrein, niet zijn gehaald. De bijgestelde ambitie m.b.t. het uitgiftetempo wordt naar verwachting wel gehaald.

Aanbevelingen

In opdracht van de RKC, is het onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Bureau Buiten. Het bureau komt naast een nota van bevindingen met acht aanbevelingen. De aanbevelingen gaan onder andere over verruimen van doelgroepen, het werken vanuit een gezamenlijk loket en het ongewijzigd voortzetten van de acquisitie.