Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Digitale dienstverlening (2022)

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar digitale dienstverlening. Onderzocht is of alle bevolkingsgroepen goed worden bediend en of de informatie die bewoners nodig hebben, vindbaar, actueel, relevant en begrijpelijk is.

Klantreizen

De nadruk in het onderzoek ligt op de gemeentelijke website, de ervaringen van inwoners met de website en de wijze waarop de organisatie de digitale dienstverlening via de website inricht. Om de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening te kunnen beoordelen zijn klantreizen uitgevoerd met inwoners van de gemeente Deventer.

Conclusies

De Rekenkamer concludeert dat er veel informatie op de website staat waardoor de informatie voor gebruikers niet altijd overzichtelijk is. Ook is er veel aandacht voor de toegankelijkheid van de website, zowel in de vormgeving als in taalgebruik, ook voor digitaal minder vaardige of laaggeletterde inwoners.

Aanbevelingen

De rekenkamer heeft op basis van de bevindingen uit het rapport aanbevelingen opgesteld.  Ze stellen onder andere voor de visie op digitale dienstverlening te actualiseren, de hoeveelheid informatie op de website te heroverwegen en de toegankelijkheid van de website te verbeteren.  De toegankelijkheid van de website kan worden verbeterd door de site na te lopen op ambtelijk taalgebruik, de hoeveelheid van informatie op de pagina´s en het consequent gebruiken van dezelfde termen.

Rekenkamer Deventer

De Rekenkamer van Deventer is een onafhankelijk orgaan dat de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en het gewenste effect heeft gehad.