Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Handhaving & Toezicht (2016)

De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek uitgevoerd naar het Toezichts- en Handhavingsbeleid.

De commissie heeft onderzocht of het beleid in de periode 2010-2014 doeltreffend is geweest. Ook is gekeken naar de betrokkenheid van de raad bij dit beleid.De commissie stelt vast dat het niet mogelijk is om een conclusie te trekken over het maatschappelijk effect van toezicht en handhaving. Daarvoor wordt te beperkt gemonitord en geëvalueerd. Ook is er geen sprake van registratie van de effecten van handhaving en toezicht. De commissie stelt ook vast dat het proces van toezicht en handhaving op orde is en dat medewerkers zich houden  aan wettelijke bevoegdheden en termijnen. Door toename van handhavingsverzoeken, is de capaciteit echter niet voldoende om alle geprioriteerde taken uit te voeren. Het onderzoek heeft geleid tot dertien aanbevelingen die moeten leiden tot een betere doeltreffendheid van beleid.

 

Bijlage Grootte
Rapport Handhaving & Toezicht 1.647,1 KB