Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Onderzoek Participatiewet (2018)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Deventer. Aanleiding voor het onderzoek waren zorgen over de uitvoering, de effectiviteit van de re-integratie en het relatief grote aantal uitkeringen in de gemeente. Het onderzoek richt zich specifiek op de periode vanaf 1 januari 2015 tot het moment waarop het onderzoek is gestart (juli 2017). Concreet betekent dit dat recente ontwikkelingen, zoals die rondom Werkmakelaar Oost niet zijn meegenomen.

Tekort

Er is in Deventer nog steeds sprake van een tekort op het bijstandsbudget, al is gebleken dat de hele regio met een vergelijkbare ontwikkeling kampt. Daarnaast blijkt uit een vergelijking met soortgelijke gemeenten dat de ontwikkeling van het uitkeringsbestand in Deventer steeds meer in de pas gaat lopen met de rest van het land. De oorzaak van het tekort moet daarom gezocht worden in het beperkte budget dat landelijk beschikbaar is en meer specifiek de verdeling hiervan. Dit neemt de zorgen niet weg, maar geeft wel richting aan de mogelijke oplossingen.

Conclusie

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de gemeente ‘in control’ is. De uitvoering is goed georganiseerd en de prestatieafspraken worden gehaald. Wel ontbreekt het aan zicht op de doeltreffendheid van het re-integratie-instrumentarium en blijven er zorgen over de ontwikkeling van het aantal uitkeringen.

Aanbevelingen

Directe oplossingen zijn er niet. Om het inzicht en de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad te vergroten heeft de commissie een aantal aanbevelingen opgesteld. Ze richt zich hiermee niet alleen op de Gemeenteraad, maar ook op andere belangrijke spelers zoals het college van B&W, de ambtelijke organisatie en Deventer Werktalent. Belangrijk daarbij is explicieter te maken wat de gemeente wil bereiken en vaker het gesprek aan te gaan met een uitvoeringsorganisatie.

Bijlage Grootte
Onderzoek Participatiewet 9.639,2 KB