Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Rekenkamerbrief kansen en risico's S/park

Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het doorgaan al dan stoppen van de ontwikkeling van het S/park. De Rekenkamer ondersteunt de raad door middel van een rekenkamerbrief. Hierin staan onder andere kansen en risico’s van het S-Park en sturingsruimte voor de raad beschreven. .

De gemeente Deventer werkt sinds 1 januari 2018 samen met Nouryon en HMO aan de ontwikkeling van het S/Park. In de overeenkomst is een "go - no go" moment voorzien voor het einde van 2020 en besluitvorming uiterlijk drie maanden daarna door de gemeenteraad. De raad heeft adequate en objectieve informatie nodig om een zorgvuldige politieke afweging te kunnen maken. De rekenkamer zal de raad deze ondersteuning bieden door middel van een rekenkamerbrief en organiseert ook een panelgesprek met externe deskundigen.

Doelstelling

Het doel van de rekenkamerbrief is om inzicht te bieden in de informatie die de gemeenteraad nodig heeft om tot een zorgvuldige afweging te komen. Ook schetst de Rekenkamer een overzicht van de kansen en risico's van "go" of "no go". Zo zal worden gekeken naar de termijn en haalbaarheid, de sturingsruimte van de raad, naar kansen en risico's en de financiële consequenties hiervan.