Nieuws van de gemeenteraad

Hier vindt u informatie over de activiteiten en de vergaderingen van de gemeenteraad van Deventer.

Spring naar einde van Recente berichten

Roderic Rosenkamp raadslid VVD

Roderic Rosenkamp werd op 21 december beëdigd als raadslid voor de VVD.

Kerstreces

De gemeenteraad is met reces van 22 december tot en met 6 januari 2017.

Marco Swart verlaat gemeenteraad

Marco Swart, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Deventer, gaat de plaatselijke politiek eind dit jaar verlaten. Hij zal de voorzittershamer overdragen aan Daaf Ledeboer. Als raadslid wordt hij opgevolgd door Roderic Rosenkamp.

Schenking collectie Deventer boeken

De heer Stok schonk de gemeenteraad een bijzondere collectie van Deventer boeken en drukwerk. De schenking bestaat uit ongeveer 200 boeken, waaronder een aantal unieke exemplaren.

Toegankelijkheid Stadhuiskwartier getest

Afgelopen vrijdag 30 september ontvingen raadsleden Henrike Nijman en Bep Spa een groep mensen van de Tamarinde.
De groep, bestaande uit mensen met een niet aangeboren hersenletsel, wilde graag het nieuwe Stadhuiskwartier komen bekijken. Met inzet van medewerkers en vrijwilligers was dit mogelijk.

Fietsbellen in de raadzaal

Fietsers van De Zwaluwen boden raadsleden gisteren een fietsbel aan. Hiermee vroegen zij aandacht voor de eerste Deventer Fietsweek die Sportbedrijf Deventer van 22 tot 28 oktober organiseert.

Bas van Swigchem raadslid Gemeentebelang

Bas van Swigchem volgt Jaap van Duin op als raadslid van Gemeentebelang. Op 21 september werd hij beëdigd.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Vertrek Jaap van Duin uit gemeenteraad 07 september 2016 om 11:59
Raadsleden en jongeren ontmoeten elkaar 29 augustus 2016 om 09:15
Zomerreces 18 juli 2016 om 00:00
Rekenkamercommissie onderzoekt Parkeerbeleid 27 juni 2016 om 02:30
Behandeling Voorjaarsnota 2016 gewijzigd. 17 juni 2016 om 00:00
Veel belangstelling voor eerste motiemarkt 16 juni 2016 om 01:15
Live stream raadsvergadering 02 juni 2016 om 01:00
Vernieuwde raadzaal 23 maart 2016 in gebruik genomen 23 maart 2016 om 13:15
Wanneer en hoe vergadert de raad? 19 juni 2014 om 08:00
Spring naar begin van Oudere berichten