Behandeling en inspraak Regionale Energie Strategie

Op woensdag 14 april spreekt de gemeenteraad over het doelstellingen en afspraken rondom regionale energiestrategie. Bewoners en belanghebbenden kunnen tijdens deze bespreking digitaal inspreken.

Op woensdag 14 april spreekt de gemeenteraad over het hoofdlijnenakkoord Regionale Energie Strategie. Gemeenten, Provincie en Waterschappen uit de regio West-Overijssel streven ernaar om gezamenlijk 1,826 terawattuur (TWh) aan energie op te wekken. Om dit samen te kunnen doen, moeten de besturen het allereerst eens worden over doelstellingen en afspraken. Deze staan beschreven in het hoofdlijnenakkoord.

Volgen en inspreken

U kunt de bespreking van het hoofdlijnenakkoord RES volgen via de livestream van de gemeenteraad Deventer. Ook kunnen bewoners en belanghebbenden hun visie op het akkoord met de gemeenteraad delen. De inspreektijd is maximaal 5 minuten en gaat over de doelstellingen, afspraken en/of voorwaarden voor de regionale energiestrategie.

Windverkenning

De behandeling op 14 april gaat nadrukkelijk niet over de Windverkenning Deventer. Meer informatie over de behandeling en inspraak rondom Windverkenning Deventer treft u aan in het nieuwbericht hierover op de website van de gemeenteraad.

Aanmelden

Wilt u op woensdag 14 april digitaal inspreken over de algemene doelstellingen, afspraken en/of voorwaarden van samenwerking aan de RES? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 32 32.

Agenda en stukken

Voor de volledige agenda van de gemeenteraad met bijbehorende stukken verwijzen we u door naar het RaadsInformatieSysteem.