Woordmerk Gemeenteraad Deventer

Rapport steekproef WCAG 2.1 deventer.raadsinformatie.nl

Op deze pagina beschrijven wij een samenvatting van de bevindingen van de steekproef, die genomen is op de website deventer.raadsinformatie.nl.

Naam organisatie: gemeente Deventer
Datum: 5 augustus 2020
Onderzochte Website: https://deventer.raadsinformatie.nl/

Samenvatting

De belangrijkste bevindingen zijn:

 • Het contrast van voor- en achtergrondkleuren op de website is onvoldoende;
 • De inhoud van de pagína’s en documenten kan niet in een logische volgorde gelezen worden;
 • De bedienbaarheid en leesbaarheid van informatie op de webpagina’s en in documenten vraagt extra aandacht;
 • Het navigeren op de website met het toetsenbord gaat minder goed;
 • Op de website ontbreken alternatieve teksten bij afbeeldingen, die een toegevoegde waarde hebben.

Technische Bevindingen

De webrichtlijnen hebben vier principes; waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust. Bij elk principe zijn de maatregelen, die wij nemen beschreven.

Waarneembaar

 • Zorg voor juiste, begripvolle alternatieve teksten bij foto’s, die een toegevoegde waarde hebben;
 • Maak gebruik van een combinatie van kleur, vorm, tekst en geluid om informatie over te brengen;
 • Zorg voor een goed contrast van alle content en elementen op de website en in documenten; minimaal 4,5:1 en bij voorkeur hoger;
 • Leg in de code vast wat de relatie is tussen de verschillende onderdelen van de website;
 • Zorg ervoor dat de inhoud van pagina’s en documenten in een logische volgorde gelezen kan worden.

Bedienbaar

 • Zorg voor een koppen- en linkenstructuur, zodat toetsenbordgebruikers sneltoetsen kunnen gebruiken;
 • Pas de code van de skiplink aan;
 • Optimaliseer de meta-description voor betere vindbaarheid;
 • Maak alle onderdelen van de website en in documenten bereikbaar en bedienbaar met alleen het toetsenbord;
 • Zorg ervoor dat afbeeldingen die om een aantal seconden wijzigen, gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden;
 • Geef alle onderdelen van de webpagina een duidelijke focus.

Begrijpelijk

 • Laat de onderdelen van de navigatie telkens in dezelfde volgorde terugkomen;
 • Zorg voor duidelijke en begripvolle labelteksten.

Robuust

 • Bouw de code correct en foutloos op, zodat de website voor hulptechnologieën bruikbaar is;
 • Zorg ervoor dat zelf ontwikkelde interactieve functies herkend worden door hulptechnologieën.

Wilt u meer weten over de inhoudelijke bevindingen? Lees dan het complete rapport toegankelijkheidsonderzoek WCAG 2.1 (PDF, 203 kb). In het rapport van de leverancier (PDF, 510 kb) leest u welke maatregelen zij moeten nemen.