Nieuws van de gemeenteraad

Hier vindt u informatie over de activiteiten en de vergaderingen van de gemeenteraad van Deventer.

Spring naar einde van Recente berichten

Bas van Swigchem raadslid Gemeentebelang

Bas van Swigchem volgt Jaap van Duin op als raadslid van Gemeentebelang. Op 21 september werd hij beëdigd.

Vertrek Jaap van Duin uit gemeenteraad

Jaap van Duin heeft eind vorige week aan de voorzitter van de raad laten weten dat hij vanwege gezondheidsredenen zijn werk als raadslid moet neerleggen.

Raadsleden en jongeren ontmoeten elkaar

Na het zomerreces werd het politieke seizoen op 31 augustus geopend. Op deze dag ontmoetten raadsleden elkaar én de stad. Dit jaar stond de opening van het politieke seizoen in het teken van jeugd(cultuur).

Zomerreces

De gemeenteraad is met reces van 16 juli tot en met 28 augustus 2016.

Rekenkamercommissie onderzoekt Parkeerbeleid

De Rekenkamercommissie gaat onderzoek uitvoeren naar het Parkeerbeleid in de gemeente Deventer. Het onderzoeksrapport zal volgens planning in het najaar worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Behandeling Voorjaarsnota 2016 gewijzigd.

De behandeling van de Voorjaarsnota 2016 is verschoven naar 6 juli 2016

Veel belangstelling voor eerste motiemarkt

10 ideeën ingediend en in kraampje persoonlijk toegelicht

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Live stream raadsvergadering 02 juni 2016 om 01:00
Vernieuwde raadzaal 23 maart 2016 in gebruik genomen 23 maart 2016 om 13:15
Wanneer en hoe vergadert de raad? 19 juni 2014 om 08:00
Spring naar begin van Oudere berichten