Nieuws van de gemeenteraad

Hier vindt u informatie over de activiteiten en de vergaderingen van de gemeenteraad van Deventer.

Spring naar einde van Recente berichten

Zomerreces

De gemeenteraad is met reces van 16 juli tot en met 28 augustus 2016.

Rekenkamercommissie onderzoekt Parkeerbeleid

De Rekenkamercommissie gaat onderzoek uitvoeren naar het Parkeerbeleid in de gemeente Deventer. Het onderzoeksrapport zal volgens planning in het najaar worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Behandeling Voorjaarsnota 2016 gewijzigd.

De behandeling van de Voorjaarsnota 2016 is verschoven naar 6 juli 2016

Veel belangstelling voor eerste motiemarkt

10 idee├źn ingediend en in kraampje persoonlijk toegelicht

Live stream raadsvergadering

U kunt de raadsvergaderingen thuis live volgen.
Hiervoor gaat u naar www.notubiz.nl/uitzendingen

Vernieuwde raadzaal 23 maart 2016 in gebruik genomen

Met de eerste raadsvergadering op 23 maart 2016 is de vernieuwde raadzaal officieel in gebruik genomen. Burgemeester Andries Heidema (voorzitter van de raad) en Bep Spa (plaatsvervangend voorzitter van de raad) hebben voorafgaand aan de raadsvergadering de raadzaal officieel geopend.

Wanneer en hoe vergadert de raad?

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn op woensdagavond in het Stadhuis van Deventer.
Er zijn verschillende soorten bijeenkomsten:

De Raadstafel: allerlei vormen van gesprek, dialoog en debat;
De Raadsvergadering: politiek debat en besluitvorming;
Het Forum Deventer: ontmoeting en gesprek.

Spring naar begin van Recente berichten