Nieuws van de gemeenteraad

Hier vindt u informatie over de activiteiten en de vergaderingen van de gemeenteraad van Deventer.

Spring naar einde van Recente berichten

Toegankelijkheid Stadhuiskwartier getest

Afgelopen vrijdag 30 september ontvingen raadsleden Henrike Nijman en Bep Spa een groep mensen van de Tamarinde.
De groep, bestaande uit mensen met een niet aangeboren hersenletsel, wilde graag het nieuwe Stadhuiskwartier komen bekijken. Met inzet van medewerkers en vrijwilligers was dit mogelijk.

Fietsbellen in de raadzaal

Fietsers van De Zwaluwen boden raadsleden gisteren een fietsbel aan. Hiermee vroegen zij aandacht voor de eerste Deventer Fietsweek die Sportbedrijf Deventer van 22 tot 28 oktober organiseert.

Bas van Swigchem raadslid Gemeentebelang

Bas van Swigchem volgt Jaap van Duin op als raadslid van Gemeentebelang. Op 21 september werd hij beëdigd.

Vertrek Jaap van Duin uit gemeenteraad

Jaap van Duin heeft eind vorige week aan de voorzitter van de raad laten weten dat hij vanwege gezondheidsredenen zijn werk als raadslid moet neerleggen.

Raadsleden en jongeren ontmoeten elkaar

Na het zomerreces werd het politieke seizoen op 31 augustus geopend. Op deze dag ontmoetten raadsleden elkaar én de stad. Dit jaar stond de opening van het politieke seizoen in het teken van jeugd(cultuur).

Zomerreces

De gemeenteraad is met reces van 16 juli tot en met 28 augustus 2016.

Rekenkamercommissie onderzoekt Parkeerbeleid

De Rekenkamercommissie gaat onderzoek uitvoeren naar het Parkeerbeleid in de gemeente Deventer. Het onderzoeksrapport zal volgens planning in het najaar worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Spring naar begin van Recente berichten

Oudere berichten

Spring naar einde van Oudere berichten
Overzicht van oudere nieuwsberichten
Titel van het nieuwsbericht Publicatiedatum
Behandeling Voorjaarsnota 2016 gewijzigd. 17 juni 2016 om 00:00
Veel belangstelling voor eerste motiemarkt 16 juni 2016 om 01:15
Live stream raadsvergadering 02 juni 2016 om 01:00
Vernieuwde raadzaal 23 maart 2016 in gebruik genomen 23 maart 2016 om 13:15
Wanneer en hoe vergadert de raad? 19 juni 2014 om 08:00
Spring naar begin van Oudere berichten